Voordelen voor de klant:

  • Geen energieverlies door vervuiling- en veroudering mismatch.
  • Geen verlies door gedeeltelijke schaduwvorming.
  • Hoge veiligheid door veilige spanning van het systeem.
  • Maximaal 25% meer energie.